Sprutisolering

Sprutisolering med Isocell fungerar i alla isolerbara utrymmen. Det är ett utmärkt sätt att tilläggsisolera, men fungerar lika bra i nybyggnationer. Isoleringen blir skarvlös och tränger in i och fyller ut alla vinklar och vrår i det utrymme som isoleras med materialet.

Golvbjälklag och ytterväggar blåses med minst 40 kg sprutisolering per kubikmeter. Om ytskiktet redan är på plats tas det upp hål med tillhörande lock som sätts tillbaka efter färdigställandet. Det är också möjligt att isolera innanför en uppspänd väv innan ytskiktet är uppsatt.

Det är lönsamt och effektivt att tilläggsisolera kalla golv eller vindar med sprutisolering. Med förhållandevis enkla medel går det att göra stor skillnad på energiförbrukning och/eller komfort.

Kontakta oss för att diskutera sprutisolering så kan vi berätta mer om tillvägagångssätt och förberedelser. 

Vi hjälper dig med din isolering