Produkter

Den produkt vi använder vid sprutisolering är primärt Isocell - en isolering som tillverkas i svenska Tibro. Även på hemmaplan blir sprutisolering av cellulosatyp allt vanligare eftersom fler har upptäckt fördelarna med materialet.

Eftersom Isocell framställs av recirkulerat svenskt tidningspapper är miljöpåverkan i princip obefintlig. Dessutom bidrar den naturligtvis till minskad energiförbrukning tack vare den goda isolerförmågan, vilket är ytterligare ett miljöargument.

De enda tillsatserna i sprutisoleringen är harmlösa salter som används som brand- och mögelskydd.

Väggar, tak, golv och vindar är alla utrymmen som går att sprutisolera med Isocell. Testa och bli en nöjd användare du också!

Här kan du se de produkter vi arbetar med

Vi hjälper dig med din isolering